ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÁSZF

A gigasex.hu csoport oldalaink történő hirdetés esetén a Hirdető automatikusan elfogadja az alábbiakban leírt Általános Szerződési Feltételeket


1. A Hirdető nem terjeszthet a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások felhasználásával a hatályos törvények által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet. Kizárólag a Hirdető felel harmadik személyek felé ennek be nem tartásáért.
2. A Hirdető nem végezhet semmiféle illegális vagy törvénybe/jogszabályba ütköző tevékenységet a hirdetési hely (bannerhely, post vagy szöveges link) felhasználásával.
3. Hirdető tudomásul veszi, hogy az előzőekkel ellentétes magatartása miatt a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások használatában Szolgáltató korlátozhatja. Ezen korlátozás következtében történt esetleges, a Hirdető érdekkörébe eső károkozásért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben Hirdető ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
4. A Hirdető adatait csak a törvényben meghatározott esetekben (Hatóságok hivatalos megkeresése esetén) adjuk ki.